Regler på servern

Om att generera mera värld.

När det kommer en uppdatering till minecraft händer det att nya landskapstyper tillkommer. Då vill man gärna få med dom på våran server. Om man går utanför kartan genereras nytt landskap vilket tar upp mer plats på servern och om man genererar för fort kan få den att kracha. Därför vill vi att man INTE genererar mera landskap utan att först diskuterat med Zink76. Sedan bestämmer vi åt vilket håll vi expanderar världen.

Allmäna regler


Stadsregler

RailRoad